Индекси на оборота в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” за юни и от началото на 2010 година

Оборотът в търговския сектор през юни 2010 г. по предварителни данни намалява с 10.5% спрямо същия месец на предходната година.

Прессъобщение: