Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2015 година

През четвъртото тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 056 жилищни сгради с 4 842 жилища, на 49 административни сгради/офиси и на 1 154 други сгради. Започнал е строежът на 619 жилищни сгради с  2 454 жилища в тях, на 20 административни сгради/офиси и на 468 други сгради.

Прессъобщение: