Индекси на оборота в сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” за януари 2010 г.

През януари 2010 г. оборотът в търговския сектор по предварителни данни намалява с 19.0% спрямо същия месец на предходната година.

Прессъобщение: