Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2015 година

По предварителни сезонно изгладени данни през ноември 2015 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени намалява с 0.1% спрямо предходния месец.
 
Прессъобщение: