Индекси на оборота в търговията, ноември 2009 г.

През ноември 2009 г. оборотът по предварителни данни намалява с 16.8% спрямо същия месец на предходната година.

Прессъобщение: