Ключови показатели за България (към 30.12.2015 г.)