Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2015 година

Публикувано на: 30.12.2015 - 11:00
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2015 г. е с 0.6% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 3.8%. Общият индекс на цените на производител през ноември 2015 г. намалява с 0.3% в сравнение с предходния месец, а спрямо ноември 2014 г. е отчетено намаление от 4.2%.
 
Прессъобщение