Индекс на разходите на работодателите за труд през третото тримесечие на 2015 година

По предварителни данни на НСИ през третото тримесечие на 2015 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват със 7.4% спрямо третото тримесечие на 2014 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: