Премини към основното съдържание

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата през 2015 година

Публикувано на: 11.12.2015 - 11:00

През 2015 г. 59.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 2.4 процентни пункта спрямо предходната година. С 0.9 процентни пункта се увеличава относителният дял на лицата на възраст 16 - 74 навършени години, които използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично, а 31.2% от тях използват облачни услуги (складово пространство в интернет) за съхранение на данни или споделяне на файлове.

Прессъобщение
Статистическа област