Основни резултати от изследването на информационното общество в предприятията през 2015 година

През 2015 г. 93.0% от предприятията в нефинансовия сектор с 10 и повече заети лица използват компютри, а 91.3% имат достъп до интернет.

Прессъобщение: 
Статистическа област: