Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (предварителни данни)

Сезонно изгладените данни показват растеж от 2.9% на БВП през третото тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2014 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: