Производителност на труда, заети лица и отработено време за третото тримесечие на 2015 година

По предварителни данни през третото тримесечие на 2015 г. БВП на един зает се увеличава с 2.9% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: