Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2015 година

Публикувано на: 16.11.2015 - 11:00
През третото тримесечие на 2015 г. коефициентът на безработица е 8.3%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години e 68.8%.
 
Прессъобщение
Статистическа област