Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2015 година

През третото тримесечие на 2015 г. коефициентът на безработица е 8.3%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години e 68.8%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: