Инфлация и индекси на потребителските цени за октомври 2015 година