Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител и продукти и услуги за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2015 година

Публикувано на: 12.11.2015 - 11:00
Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2015 г. се увеличава с 6.4% спрямо същото тримесечие на 2014 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 8.8%, а от животновъдството намалява с 8.5%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват намаление с 2.5%, като в растениевъдството индексът на цените се запазва почти на същото равнище, а в животновъдството намалява с 10.1% 
 
Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2015 г. е с 0.9% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 2.2% спрямо 2014 година.
 
Прессъобщение
Статистическа област