Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през третото тримесечие на 2015 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2015 г. е 600, а новопостроените жилища в тях са 2 534. Спрямо третото тримесечие на 2014 г. сградите са с 28 повече, или с 4.9%, а жилищата в тях се увеличават с 67, или с 9.0%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: