Научноизследователска и развойна дейност през 2014 година (предварителни данни)