Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” в Република България през 2014 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2014 г. сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 4 826 млн. лв. или 5.8% от БВП.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: