Търговия на България с ЕС през периода януари - юли 2015 година (предварителни данни)

През периода януари - юли 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава с 10.1% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 16.8 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 8.5% и е на стойност 19.2 млрд. лева.
През юли 2015 г. износът за ЕС намалява с 0.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.6 млрд. лв., а вносът нараства с 12.2% и е на стойност 3.1 млрд. лева.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: