Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2015 година

Публикувано на: 30.09.2015 - 11:00
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2015 г. е с 1.3% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 1.8%. Общият индекс на цените на производител през август 2015 г. намалява с 1.9% в сравнение с предходния месец, а спрямо август 2014 г. е отчетено намаление от 2.9%.
 
Прессъобщение