Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2015 година

По предварителни сезонно изгладени данни през юли 2015 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени намалява с 0.6% спрямо предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение на оборота от 0.1% през юли 2015 г. в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение: