Индекси на строителната продукция през юли 2015 година

По предварителни данни през юли 2015 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.3% под равнището от предходния месец. През юли 2015 г. в сравнение със същия месец на 2014 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 0.2%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: