Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2015 година (предварителни данни)

Сезонно изгладените данни показват растеж от 2.2% на БВП през второто тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2014 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: