Дейност на нефинансовите предприятия за 2014 година (предварителни данни)

В Националния статистически институт по предварителни данни годишен отчет за дейността си през 2014 г. са представили общо 319 744 нефинансови предприятия, в които е произведена продукция за 129 258 млн. лв., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 38 670 млн. лв. и работят 1 892 526 заети лица.

Прессъобщение: 
Статистическа област: