Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2015 година

Публикувано на: 14.08.2015 - 11:00
През второто тримесечие на 2015 г. коефициентът на безработица е 9.9%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години e 66.6%.
 
Прессъобщение
Статистическа област