Индекси на строителната продукция през юни 2015 година

По предварителни данни през юни 2015 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.6% над равнището от предходния месец. През юни 2015 г. в сравнение със същия месец на 2014 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция нараства с 1.5%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: