Наети лица и средна брутна заплата през второто тримесечие на 2015 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2015 г. се увеличават с 3.6% спрямо края на март 2015 г. и достигат 2.31 милиона.
През второто тримесечие на 2015 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 2.3% спрямо първото тримесечие на 2015 г. и достига 879 лева.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: