Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2015 година

Публикувано на: 30.07.2015 - 11:00
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2015 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 0.3%. Общият индекс на цените на производител през юни 2015 г. намалява с 0.6% в сравнение с предходния месец, а спрямо юни 2014 г. е отчетено намаление от 0.2%.
 
Прессъобщение