Премини към основното съдържание

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2015 година

Публикувано на: 27.07.2015 - 11:00
Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2015 г. са 468.3 хил., или с 13.9% над регистрираните през юни 2014 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юни 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.1%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 33.3%, и пътуванията със служебна цел - 22.6%.
През юни 2015 г. посещенията на чужденци в България са 1 133.5 хил., или с 3.7% под нивото от юни 2014 година. Регистрирано е намаление на посещенията с цел почивка и екскурзия с 23.9%, докато посещенията с други цели и със служебна цел се увеличават - съответно с 42.2 и 4.6%. 
 
Прессъобщение
Статистическа област