Пътнотранспортни произшествия в Република България 2014

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2014, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.
 
Публикацията съдържа таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените лица в страната през 2014 г., разпределени по:
- области и общини
- вид на произшествията
- място на извършване и клас на пътя
- възрастови групи и пол на участниците в движението
- вид и собственост на превозните средства
- основни причини
- дни от седмицата и месеци
- вина на чуждестранни водачи, разпределени по страни.

Данните дават възможност за многоаспектен анализ на пътнотранспортните произшествия, за настъпилите промени спрямо предходната година и за състоянието на безопасността на движение в страната.

Изданието се публикува на сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).

Цена: 9.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2
• Териториалните статистически бюра на НСИ
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ