Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2015 година