Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през май 2015 година

По предварителни сезонно изгладени данни през май 2015 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени нараства с 0.2% спрямо предходния месец.
 
Прессъобщение: