Индекси на строителната продукция през май 2015 година

По предварителни данни през май 2015 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 3.3% под равнището от предходния месец. През май 2015 г. в сравнение със същия месец на 2014 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява със 7.0%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: