Премини към основното съдържание

Преброяване 1926 в дигитален формат

Публикувано на: 06.07.2015 - 11:30
Дигиталната библиотека на НСИ предоставя на потребителите на статистическа информация възможност за безплатен интернет достъп до 1 346 страници от дигиталната колекция „Преброяване на населението в Царство България на 31 декември 1926 година“, която се публикува за първи път в уебпространството.

Осмото поред общо преброяване на населението в Царство България е проведено на 31 декември 1926 година. Първите три преброявания са извършени по силата на специални наредби. Последвалите пет преброявания до 1926 г. са регламентирани със закон от 1897 година. Съгласно неговите разпоредби общите преброявания се извършват на пет години.

Организацията на преброяването отново е поверена на държавните и общинските служители. Контролните функции по отношение на работата на преброителите са възложени на агент-контрольори, а общинските власти и кметовете носят отговорност да окажат необходимото съдействие за правилното и законосъобразно извършване на преброяването. То стартира в определен ден в цялата страна, във всичките 5 749 населени места. Преброителите, ангажирани с тази общонационална задача, са 36 347, като 5 013 от тях са агент-контрольори. На всеки преброител се падат 151 преброени лица.

За първи път в историята на преброяванията в България през 1926 г. Главната дирекция на статистиката организира мащабна разяснителна кампания за популяризиране на идеята на преброяването и за повдигане на духа на населението. Отпечатани са специални брошури и листовки: „Апел към учителите в царството“ - 35 000 екземпляра, „Призив към българските граждани“ - 400 000 екземпляра, „Покана към организациите“ - 65 000 екземпляра, и големи афиши - 50 000 екземпляра. Брошурите и листовките са разпространени сред грамотното население в периода 25 - 31 декември 1926 г., а позивите и афишите са разлепени на видни места във всички села и градове на царството.

Дигиталната колекция е достъпна на: http://statlib.nsi.bg:8181/bg/bool-simp.php?db=ekku&outType=0&bool=%28%EF%F0%E5%E1%F0%EE%FF%E2%E0%ED%E5%201926$%29&recordsPerPage=12&filterLanguage=&page=1.