Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2015 година

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2015 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.9% спрямо първото тримесечие на 2014 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: