Индекси на строителната продукция през април 2015 година

По предварителни данни през април 2015 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от предходния месец. През април 2015 г. в сравнение със същия месец на 2014 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 0.5%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: