Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през първото тримесечие на 2015 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 29.05.2015 - 11:00
По предварителни данни през първото тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2014 г. е регистрирано увеличение както при превозените товари (с 13.3%), така и при извършената работа (с 13.6%) от товарния транспорт. 
Превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) също бележат ръст през първото тримесечие на 2015 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година, съответно с 2.6 и 4.6%. 
 
Прессъобщение
Статистическа област