Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2014 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт през второто шестмесечие на 2014 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 12 256 извършени престъпления. 
Обвиняеми са 15 812 лица, а осъдени с влезли в сила присъди - 13 609, като 680 от тях, или 5.0%, са на възраст 14 - 17 години. 
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: