Премини към основното съдържание

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2015 година

Публикувано на: 27.05.2015 - 11:00
Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2015 г. са 369.6 хил., или с 14.2% над регистрираните през април 2014 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 41.8%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 30.3%, и пътуванията със служебна цел - 27.9%.
През април 2015 г. посещенията на чужденци в България са 502.2 хил., или с 3.7% над нивото от април 2014 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с други цели и със служебна цел - съответно с 10.8 и 5.3%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 5.9%. 
 
Прессъобщение
Статистическа област