Годишни данни за участието на държавата в капитала на предприятията