Премини към основното съдържание

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през първото тримесечие на 2015 година (предварителни данни)

Публикувано на: 22.05.2015 - 11:00
През първото тримесечие на 2015 г. 578.8 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 83.5%, са пътували само в страната, 13.8% - само в чужбина, а 2.7% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2014 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 15.0%, като намаление се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 15.9%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 9.1%.
 
Прессъобщение
Статистическа област