Премини към основното съдържание

Основни данни за културата в Република България през 2014 година

Публикувано на: 21.05.2015 - 11:00
 
Към 31.12.2014 г. в страната функционират следните културни институции: 204 музея с музеен фонд 7 600 хил. фондови единици; 72 театъра, организирали 14 694 представления, посетени от 2 302 хил. зрители; 59 музикални колектива; 48 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици и 49 кина със 196 киноекрана.
 
Прессъобщение
Статистическа област