Индекси на промишленото производство през март 2015 година

По предварителни данни през март 2015 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.8% в сравнение с февруари 2015 година. През март 2015 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.9% спрямо съответния месец на 2014 година.
 
Прессъобщение: