Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2015 година

Публикувано на: 30.04.2015 - 11:00
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2015 г. е с 0.6% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 0.4%. Общият индекс на цените на производител през март 2015 г. нараства с 1.6% в сравнение с предходния месец, а спрямо март 2014 г. е отчетено увеличение от 0.5%.
 
Прессъобщение