Индекси на строителната продукция през юли 2013 година

По предварителни данни през юли 2013 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.0% над равнището от предходния месец. В сравнение със същия месец на 2012 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 6.8%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: