Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” в Република България през 2014 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2014 г. сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 2 337 млн. лв., или 2.8% от БВП на България. 
Дългът на България за 2014 г. е в размер на 22 694 млн. лв., или 27.6% от БВП.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: