Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2014 година

Актуализирано прессъобщение към 29.04.2015 г.1
 
През 2014 г. на отчет в детските педагогически стаи за извършени от тях противообществени прояви и престъпления са водени 10 768 малолетни и непълнолетни лица.
 

1 Прессъобщението, публикувано в 11.00 часа на 17.04.2015 г. е актуализирано в следствие на открита софтуерна грешка при обработка на данните.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: