Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през 2014 година

През 2014 г. средната цена на един декар земеделска земя в България достига 684 лв., което е с 15.2% повече в сравнение с 2013 година. Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя през 2014 г. достига 41 лв., или със 7.9% е по-висока спрямо 2013 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: