Индекси на строителната продукция през март 2013 година

По предварителни данни през март 2013 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.3% под равнището от предходния месец.

Прессъобщение: 
Статистическа област: